Shopping Cart
Pana-Panahon

Pana-Panahon

Regular price ₱390.00

Mahalaga at malaking bahagi ng tradisyon ng feministang panulaang Pilipino ang mga tula ni Aida F. Santos. Ibinubukas at pinaiilanlang ng kanyang mga tula ang mga himagsik, pakikibaka, pagpupunyagi, tagumpay, kabiguan, pangarap, at lahat ng mga danas ng mga naunang makatang babae upang malaman, maunawaan, at madama ng mga makata at manunulat ng kasalukuyang panahon. Ang antolohiyang ito ay isang paanyayang makidama tayong lahat sa danas at kasaysayan ng mga makatang feminista habang hinahawan nila ang daan upang maging mas maalwan ang landas na ating tinatahak/tatahakin. – Rowena P. Festin

Publisher:
Gantala Press, Philippines

Publication Date:
2019

Format:
Softcover / 8.5 x 5.5 inches / 146 pages / BW

Language:
Filipino

ISBN: 978-621-95663-6-0

Other Products in Literature